Tag Archives

2 Articles

บริหารจัดการอาคาร: การตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า

Posted by admin on
News

บริหารจัดการอาคาร: การตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า ไฟฟ้าเป็นเหตุการณ์ทางกายภาพ กระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นเมื่ออิเล็กตรอนจำนวนมากสะสมในที่เดียวหรือย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ฟังก์ชั่นที่นี่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประจุลบ เมื่อกล่าวถึงกระแสไฟฟ้าเป็นที่เข้าใจกันว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ระหว่างจุดสองจุดที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้า การเคลื่อนไหวนี้ไปสู่จุดที่อิเล็กตรอนมีค่าน้อยกว่าจุดที่มีมากขึ้น แรงดันไฟฟ้าคือความต่างศักย์ระหว่างจุดสองจุดที่มีค่าการนำไฟฟ้าหรือระหว่างตัวนำกับพื้น

บริหารจัดการอาคาร: อันตรายจาก “ปลั๊กไฟ” “ปลั๊กพ่วง” เมื่อเราเดินสายไฟผิดเส้น

Posted by admin on
News

บริหารจัดการอาคาร: อันตรายจาก “ปลั๊กไฟ” “ปลั๊กพ่วง” เมื่อเราเดินสายไฟผิดเส้น วันนี้เราจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับไฟฟ้าตามบ้านที่ใช้ไฟแบบ 2 เฟส กันนะครับ ว่า ถ้ามีการเดินสายสลับเส้นแล้วจะทำให้ปลั๊กพ่วงเกิดอาการเป็นเช่นไร