ขายของออนไลน์: SKU คือ อะไร? สิ่งสำคัญที่เว็บไซต์ e-Commerce จำเป็นต้องมี!

ขายของออนไลน์: SKU คือ อะไร? สิ่งสำคัญที่เว็บไซต์ e-Commerce จำเป็นต้องมี! Stock Keeping Unit หรือ SKU คือ รหัสสินค้าที่มีการจำแนกประเภทสินค้าได้ละเอียดที่สุด ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ผลิต เจ้าของร้าน หรือผู้ซื้อสามารถแบ่งแยกความแตกต่างของสินค้าแต่ละชิ้นได้ และไม่ให้เกิดความสับสนในการสั่งซื้อสินค้า การเลือกซื้อสินค้าอาจมีลวดลาย สี หรือขนาดให้เลือกหลากหลายรูปแบบ หรือมีความใกล้เคียงกัน การแจ้งเป็น SKU จึงช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น