Daily Archives

2 Articles

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ จำเป็นแค่ไหน

Posted by admin on
News

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ จำเป็นแค่ไหน การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นแนวทางการป้องกันที่ดีสำหรับทุกครอบครัว เนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่มีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดา มักเป็นนานกว่า 1 สัปดาห์หรืออาจมากกว่านั้นจึงจะหายเป็นปกติ หากผู้สูงอายุป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ก็อาจอันตรายถึงชีวิตได้

ชาวเบอร์เบอร์สืบเชื้อสายมาจากชนพื้นเมืองของโมร็อกโก

Posted by noi on
Travel News

สำรวจเทือกเขาแอนติแอตลาสที่ไม่ธรรมดาภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยฝุ่นห่างจากอากาดีร์เพียงสองชั่วโมงที่ซึ่งชาวเบอร์เบอร์พื้นเมืองได้รักษาวิถีชีวิตที่มีมายาวนานของพวกเขาไว้ ขับรถเพียง 2 ชั่วโมงจากเมืองอากาดีร์ในโมร็อกโก ภูเขาแอนตี้แอตลาสไม่ได้ห่างไกลจากภูมิประเทศเหมือนในประเพณี ชาวเบอร์เบอร์ของเทือกเขานี้สืบเชื้อสายมาจากชนพื้นเมืองของโมร็อกโก