Daily Archives

One Article

ลักษณะความคุ้มครองของประกันสุขภาพ

Posted by admin on
News

ลักษณะความคุ้มครองของประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพมีหลายแบบให้คุณได้เลือก ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันว่าจะจัดสรรความคุ้มครองเเต่ละเเบบ อย่างไร โดยลักษณะความคุ้มครองของประกันสุขภาพมีทั้งหมด 7 ประเภทคือ