Daily Archives

One Article

นายกรัฐมนตรีของเอธิโอเปียแต่งตั้งนักการเมืองฝ่ายค้านในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่

Posted by noi on
News

นายกรัฐมนตรี Abiy Ahmed ของเอธิโอเปียได้ประกาศคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของเขาหลังจากสาบานตนเมื่อสองวันก่อนหลังจากชัยชนะของพรรคในการเลือกตั้งที่มีความขัดแย้งในเดือนมิถุนายน ตำแหน่งรัฐมนตรี 3 ตำแหน่งตกเป็นตัวเลขจากพรรคฝ่ายค้าน เบอร์ฮานู เนกา หัวหน้าพรรคพลเมืองเอธิโอเปียเพื่อความยุติธรรมทางสังคมซึ่งชนะการเลือกตั้งไม่กี่ที่นั่ง