Daily Archives

3 Articles

วัฒนธรรมภูฏานหยั่งรากลึกในประเพณี

Posted by noi on
Travel News

เหตุผลส่วนหนึ่งที่ชาวภูฏานมองความสุขแตกต่างไปจากวัฒนธรรมอื่นๆ เป็นเพราะความสามารถในการประนีประนอมทั้งในอดีตและปัจจุบันวัฒนธรรมภูฏานหยั่งรากลึกในประเพณีและค่านิยมทางจิตวิญญาณของเรา แต่เราเป็นสังคมที่ก้าวหน้าและปฏิบัติได้จริง โดยทั่วไปวัฒนธรรมและศาสนาของเราไม่ได้กำหนดไว้ และไม่ใช่ทางเลือกขาวดำแต่เป็นการชี้นำทางสายกลางในชีวิตประจำวัน

ยีนสำหรับการสังเคราะห์ฮอร์โมนเพศมีบทบาทสำคัญในกลาก

Posted by noi on
Health News

โรคผิวหนังภูมิแพ้เป็นรูปแบบหนึ่งของกลาก AD ส่งผลกระทบต่อเด็กมากถึง 13% และผู้ใหญ่ 10% โดยมีค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อปี 5.3 พันล้านดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกาเพียงอย่างเดียว กลากเป็นสภาพผิวแห้งและรักษากรณีที่ไม่รุนแรงด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์ ยีนที่มีความสำคัญต่อการสร้างฮอร์โมนเพศดูเหมือนจะมีบทบาทในการสร้างมอยส์เจอร์ไรเซอร์ของผิว

ดวงความรักวันนี้ ราศีเมษ

Posted by admin on
News

ดวงความรักวันนี้ ราศีเมษ ราศีต้นธาตุไฟ บอกถึง หัวใจที่ใสซื่อบริสุทธิ์ ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์และจริงใจ แต่ แต่เมื่อมีลมเป่า ก็จะเป็นดุจเปลวเพลิงในเตาหลอมโลหะที่พร้อมจะหลอมธาตุที่แข็งแกร่งที่สุดให้ละลาย… อารมณ์ร้อนแรง ยับยั้ง ไม่ได้จากการถูก “ลมปาก” เป่า ก็จะทำให้ความรัก..ร้าวราน