Daily Archives

One Article

Blue Elephant (บลู เอเลเฟ่นท์) ร้านอาหารไทยในตำนาน

Posted by admin on
News

Blue Elephant (บลู เอเลเฟ่นท์) ร้านอาหารไทยในตำนาน ได้เดินทางมาถึงวัย 40 ปี พร้อมกับภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายกับก้าวต่อไปที่ต้องปรับตัวรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการปรับลุคให้ดูทันสมัยและเด็กลง การปรับเปลี่ยนเมนูและวิธีนำเสนอเพื่อให้ถูกรสนิยมคนไทยมากกว่าชาวต่างชาติที่เคยเป็นลูกค้าหลัก การขยายแบรนด์ใหม่เพื่อจับกลุ่มคนหนุ่มสาว รวมถึงการให้บริการดิลิเวอรีและการสอนทำอาหารแบบออนไลน์เพื่อรับกับยุค New Normal