Daily Archives

3 Articles

รถมอเตอร์ไซด์ใหม่ 2021 : ALL NEW HONDA PCX160

Posted by admin on
News

รถมอเตอร์ไซด์ใหม่ 2021 : All New Honda PCX160 ปัจจุบันนี้รถจักรยานยนต์มีบทบาทสำคัญในการเดินทางมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่การขับขี่จากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นการเพิ่มอรรถรส ความเพลิดเพลิน และความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่มากขึ้น รวมถึงสมรรถนะที่มาพร้อมความปลอดภัยระดับโลก ซึ่งรถออโตเมติกนับเป็นตัวเลือกที่ใช้กันแพร่หลาย

เวียดนามปิดเขตอุตสาหกรรมใหญ่ สกัดคลัสเตอร์โควิด

Posted by admin on
News

เวียดนามระงับการผลิตของเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่อยู่ทางเหนือของประเทศ “นานอย่างน้อย 14 วัน” เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่

การตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม เป็นอย่างไร ?

Posted by admin on
News

การตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม เป็นอย่างไร ? เป็นการตรวจสุขภาพตามหลักวิชาการโดยแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข เน้นการซักถามประวัติสุขภาพและการตรวจร่างกายเป็นหลัก ส่วนการตรวจทางห้องปฎิบัติการหรือการตรวจแล็บ จะทำเฉพาะในรายที่มีข้อมูลหลักฐานบ่งชี้แล้วว่ามีความจำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อค้นหาโรคและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค และนำไปสู่การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ และการบำบัดรักษาอย่างถูกต้อง