Daily Archives

One Article

บิตคอยน์ (Bitcoin) คืออะไร มีที่มาที่ไปอย่างไร

Posted by admin on
News

บิตคอยน์ (Bitcoin) คืออะไร มีที่มาที่ไปอย่างไร ยังได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องกับสกุลเงินรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “บิตคอยน์ (Bitcoin)” หลังจากมีการพูดถึงกันเป็นวงกว้างว่า บิตคอยน์อาจจะเปลี่ยนระบบการเงินของโลกไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งต้องบอกก่อนว่าบิตคอยน์ไม่ใช่เรื่องใหม่เลย เพราะถูกคิดค้นมาตั้งแต่ปี 2552