เซลล์ประสาทเทียมรับรู้แบบเรียลไทม์

อัลกอริธึมโครงข่ายประสาทเทียมในปัจจุบันให้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาจำนวนมหาศาลได้อย่างเหลือเชื่อ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการรันอัลกอริธึมเหล่านี้ยังคงต้องการพลังในการประมวลผลมากเกินไป ระบบปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้ไม่สามารถแข่งขันกับสมองจริงได้เมื่อต้องประมวลผลข้อมูลทางประสาทสัมผัสหรือการโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมแบบเรียลไทม์

ชิป Neuromorphic ตรวจจับการสั่นของความถี่สูงแนวทางใหม่ที่มีแนวโน้มว่าจะเชื่อมช่องว่างระหว่างปัญญาประดิษฐ์และปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีที่จดจำสัญญาณชีวภาพที่ซับซ้อนได้อย่างน่าเชื่อถือและแม่นยำ นักวิทยาศาสตร์สามารถใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อตรวจจับการสั่นของความถี่สูงที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ได้สำเร็จ คลื่นเฉพาะเหล่านี้ซึ่งวัดโดยใช้คลื่นไฟฟ้าสมองในกะโหลกศีรษะ ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่มีแนวโน้มว่าจะระบุเนื้อเยื่อสมองที่ทำให้เกิดโรคลมชักได้