ชุมชนที่แข็งแกร่งเป็นสัญลักษณ์ของบังคลาเทศ

บ้านที่ยืดหยุ่นเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วภูมิประเทศของบังคลาเทศ สร้างขึ้นโดยใช้วัสดุอย่างไม้และไม้ไผ่ ผสมผสานความลื่นไหลของชีวิต บางครั้งพวกมันถูกสร้างขึ้นหลังจากเกิดภัยพิบัติ เช่น ฤดูฝน เมื่อวัสดุสามารถขนส่งทางเรือได้ ก็มีอาคารจำนวนมาก จนกระทั่งเมื่อไม่นานนี้ บ้านเรือนมีสระน้ำเล็กๆ อยู่ข้างๆ กัน ดินที่ขุดขึ้นมาใช้เลี้ยงบ้านและบ่อน้ำทำหน้าที่เป็นแหล่งเก็บน้ำสำหรับภัยแล้ง

และเทคนิคการทำฟาร์มลอยน้ำที่มีอายุหลายศตวรรษโดยใช้พืชผักตบชวาช่วยเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกในขณะที่ให้เกษตรกรปลูกพืชผลได้ตลอดฤดูฝน เตียงขึ้น ๆ ลง ๆ กับน้ำ ความสามารถในการปรับตัวของบังคลาเทศนั้นเต็มไปด้วยความเข้าใจที่ว่าธรรมชาติมีขนาดใหญ่กว่าพวกเราทุกคนและทำงานด้วย แต่การฟื้นตัวของบังคลาเทศไม่ใช่การอดทนและสร้างขึ้นใหม่เพียงลำพัง กลไกการรับมือภัยพิบัติที่นำโดยชุมชนที่แข็งแกร่งเป็นสัญลักษณ์ของบังคลาเทศที่ฟื้นตัวได้ดีขึ้นหลังเกิดภัยพิบัติ ตั้งแต่ทศวรรษ 1970 ประเทศได้ลงทุนอย่างมากในระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพซึ่งขับเคลื่อนโดยสังคมไม่ใช่ทางเทคโนโลยี